تماس با ما

دفتــر مرکـــزی:

شیراز ،بلوار عدالت ، 20 متری همایون

تلفن:

07138249988
07138250578

فکس:

07138344215

کارخـــانـه:

شیراز ، شهرک صنعتی ، انتهای ابتکار جنوبی

تلفن:

071377444014
07137744015

فکس:

07137744016

فروشـــگاه:

شیراز ، خیابان وصال ، جنب بانک ملی

تلفن:

07132302597

فکس:

07132302597

پیغام خود را بگذارید: